Alle filmer

Her finner du alle filmene som er laget for asylbarn.no

Hva er asylbarn.no?

Asylbarn.no - samarbeid for barnas beste

Registrering hos PU På asylintervju hos UDI UDI har bestemt at jeg og min familie ikke får bli i Norge

Hva skjer når du og din familie får avslag på asylsøknaden deres hos UDI? Denne filmen skal hjelpe deg som er mindreårig asylsøker til å forstå hva som skjer, og situasjonen du og familiedin står i.

Velkommen til Utlendingsnemda - eller bare UNE om du vil UNE har bestemt at jeg og min familie ikke får bli i Norge

Hva skjer når du og din familie får avslag på klagen deres hos UNE? Denne filmen skal hjelpe deg som er mindreårig asylsøker til å forstå hva som skjer, og situasjonen du og din familie står i.

Jeg og min familie får hjelp til å reise tilbake til hjemlandet

Hva skjer når du og familien din har fått avslag på asylsøknaden deres i Norge, og har bestemt dere for å reise tilbake til hjemlandet deres? Denne filmen skal hjelpe deg som er enslig mindreårig asylsøker til å forstå hva som skjer, og situasjonen du og familien din står i.

Jeg og min familie må reise ut av Norge

Hva skjer når du og familien din må reise ut av Norge, men ikke gjør det likevel? Denne filmen skal hjelpe deg som er mindreårig asylsøker til å forstå hva som skjer, og situasjonen du og familien din står i, når politiet kommer og henter dere.

Animasjonsfilm som forklarer Dublinavtalen.

When you are registered by the NPIS

See the video about the registration interview

På asylintervju hos UDI UDI har bestemt at jeg ikke får bli i Norge

Hva skjer når du og din familie får avslag på asylsøknaden deres hos UDI? Denne filmen skal hjelpe deg som er mindreårig asylsøker til å forstå hva som skjer, og situasjonen du og familiedin står i.

Velkommen til Utlendingsnemda - eller UNE om du vil UNE har bestemt at jeg ikke får bli i Norge

Hva skjer når du får avslag på klagen din hos UNE? Denne filmen skal hjelpe deg som er enslig mindreårig asylsøker til å forstå hva som skjer, og situasjonen du står i.

Jeg får hjelp til å reise tilbake til hjemlandet mitt

Hva skjer når du har fått avslag på asylsøknaden din i Norge, og bestemmer deg for å reise tilbake til hjemlandet ditt? Denne filmen skal hjelpe deg som er enslig mindreårig asylsøker til å forstå hva som skjer, og situasjonen du står i.

Jeg må reise ut av Norge

Hva skjer når du må reise ut av Norge, men ikke gjør det likevel? Denne filmen skal hjelpe deg som er enslig mindreårig asylsøker til å forstå hva som skjer, og situasjonen du står i, når politiet kommer og henter deg. 

Animasjonsfilm som forklarer Dublinavtalen.