Om oss

Jente med tenkeboble med mange språk. Illustrasjon.

Asylbarn.no er et tverretatlig samarbeidsprosjekt mellom Utlendingsdirektoratet (UDI), Politiets utlendingsenhet (PU) og Utlendingsnemnda (UNE). Siden skal informere deg som er mindreårig asylsøker om asylprosessen fra A-Å.

Har du spørsmål eller innspill, kontakt redaktør på casal@udi.no

Utlendingsdirektoratet (UDI)

UDI snakker med deg for å finne ut mer om hvorfor du har søkt om beskyttelse i Norge. Det er UDI som bestemmer om du skal få være i Norge eller om du må reise hjem igjen

Politiets utlendingsenhet (PU) 

Politiet snakker med deg for å hjelpe deg å søke om beskyttelse og for å finne ut mer om du har vært i andre land enn Norge. 

Utlendingsnemnda (UNE)

Hvis UDI bestemmer at du ikke kan være i Norge kan du klage til UNE. Advokaten hjelper deg. UNE ser på saken din på nytt og bestemmer om du skal reise hjem igjen eller om du kan være i Norge.